Myšlenka
co je EuroVelo?

Evropskou síť dálkových cyklotras „EuroVelo“ iniciovala již v roce 1995 Evropská cyklistická federace ECF, zastřešující organizace cyklistických neziskových organizací, s cílem propojit Evropu 15 dálkovými cyklotrasamimi. Tato síť bude po svém dokončení čítat na 70.000 km cyklotras, z nichž dnes existuje na 40.000 km.

Síť evropských dálkových cyklotras EuroVelo koordinují neziskové cyklistické organizace v jednotlivých evropských zemích na neziskové bázi – nehledě na ojedinělé dotace či sponsoring. V Rakousku začalo první proznačování EuroVelo tras již v roce 2005 v Dolním Rakousku a síť je s vyjímkou Horního Rakouska ke dneešku již proznačená a je součástí mnoha cyklomap.

EuroVelo Trail Overview Europe

V Rakousku jsou jako EuroVelo trasy používány existující páteřní cyklotrasy – s vyjímkou Stezky železné opony - EuroVelo 13. Odpovědnost za budování infrastruktury cyklotras EuroVelo – podobně jako v ostatních evropských zemích – je národní resp. krajských (či obecních) odpovědných místech).

Značka „EuroVelo“ nemá za cíl nahradit existující etaablované značky cyklostezek a tras, nýbrž poukázat na to, že daný úsek je zároveň součástí transevropské cyklostezky.

Značka „EuroVelo“ je chráněnou mezinárodní značkou Evropské cyklistické federace ECF. Z tohoto důvodu nesmí být slovní spojení „EuroVelo“ a logo „EuroVelo“ použito bez předchozího souhlasu manažerského teamu ECF.

DanubeLabs.com LogoECF LogoRadlobby.at LogoEuroVelo LogoBMNT Logo